Skip til hoved indholdet
OBS! Tryk her for at se aktuelle Corona testcentre

Bleau Kommune får ny demenspolitik

Oprettet 01 marts 2022

Efter en grundig, involverende proces har en ny demenspolitik nu set dagens lys i Bleau kommune. Politikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen her til aften, og skal sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende.

'På trods af en demenssygdom skal det være muligt at leve et så værdigt og aktivt liv som muligt. Mennesker med demenssygdomme og deres pårørende har brug for særlige og målrettede indsatser, så de kan opretholde en meningsfuld hverdag, og det skal vi hjælpe dem med', fortæller borgmester Niels Nielsen.

Hun tilføjer:

'I Bleau har vi et særligt fokus på at styrke arbejdet med at forebygge dårlig mental sundhed. Vi vil forstærke den mentale trivsel, og have særligt fokus på sociale fællesskaber, der blandt andet modvirker ensomhed. Det gælder også for mennesker med demens og deres pårørende'.

Formanden for Social og Sundhed, Mads Madsen er enig:

'Nu skal vi tage ansvar for at føre demenspolitikken ud i livet ved at sætte tidligt ind, skabe kvalitet i tilbuddene, inddrage de pårørende og ikke mindst udbrede viden om demens til omgivelserne, så vi kan sikre et værdigt liv for demente borgere.

Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder: 

  • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens
  • Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering
  • Støtte til mennesker med demens og pårørende
  • Demensvenlige boliger og samfund
  • Øget videns- og kompetenceniveau

Undervejs i processen med at udvikle den nye demenspolitik har der været en grundig, involverende proces, hvor der bl.a. er hentet input via seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social og Sundhed samt kommunens demenskoordinatorer med flere.

Den nye demenspolitik vil snarest være at finde under Politikker & Strategier.