Skip til hoved indholdet
OBS! Tryk her for at se aktuelle Corona testcentre

Mathias test

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Udgifterne til selve rottebekæmpelsen dækkes via kommuneskatten eller et gebyr opkrævet via ejendomsskatterne, men du har som grundejer pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken samt andre tiltag fx tætning af huller i vægge, der er nødvendige for at bekæmpelsen bliver effektiv.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvornår kommer rottebekæmperen


Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet 8-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne mellem kl. 9 og 12, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser. Når du har anmeldt rotter til kommunen, vil du blive kontaktet af den kommunale rottebekæmper indenfor 24 timer, hvis rotterne er indendørs og indenfor 1 uge, hvis rotterne er udendørs.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Typiske tegn på rotter

 • Lugt: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak.
 • Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.
 • Lyde: Der er tydelige gnavelyde fra rotter, som er indendøre. Rotter har ekstremt hårde og kraftige tænder og kan bide i gennem blandt andet hård plast, zink, aluminium og mursten. Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, du har besøg af. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem der er på færde.
 • Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament.
  Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske, afgnavede træspåner

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

 • Vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet.
 • Bor du i et rotteplaget område, kan du med fordel montere en godkendt rottespærrer i afløbsrørene.
 • Undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald.
 • Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør.
 • Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig.
 • Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter.

Der føres kommunalt tilsyn med:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
 • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

 • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
 • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 425 kr. (2022) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Hvis du vil klage over rottebekæmpelsen, kan du sende en e-mail til landbrug@kolding.dk.

Lovgivning

Du kan se reglerne for bekæmpelse af rotter på retsinformation.dk.

Skrevet af Miljøstyrelsen og Kolding Kommune

sdf

sdf

sdf

sdf

dfgsdfg

dsf

gdsf

g