Skip til hoved indholdet
OBS! Tryk her for at se aktuelle Corona testcentre

Dagpleje

fghjfghjfghj
dette er en billed tekst

Kommunen har i de seneste år været opdelt i to pasningsdistrikter, som begge omfattede både dagpleje og daginstitutioner. Distrikt Vest dækkede den vestlige del af kommunen mens Distrikt Øst dækkede den østlige.

Byrådet besluttede i 2019 at ændre strukturen fra 1. august 2020, hvor de to distrikter bliver erstattet af to områdeinstitutioner i byområderne og fire landsbyordninger.

Du kan søge om optagelse af dit barn i fritidsordning

Fritidsordningerne er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Du tilmelder dit barn til fritidsordning samtidig med, at du indskriver barnet til skolestart. Når det er muligt, går elever fra samme klasse i samme fritidsordning.

Du skal ansøge om optagelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal du kontakte kommunen.

Du skal udmelde dit barn digitalt.

Hvem kan indmelde og udmelde?

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet. Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet.

Forældremyndighed alene

Hvis en forældre har forældremyndigheden alene, er det kun denne forælder, som kan indmelde og udmelde barnet.

Du skal betale for at have dit barn i en fritidsordning. Kommunen fastsætter hvert år taksterne.

Hvis du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften. Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, hvis jeres husstand tjener under i alt 563.799 kr. om året (2020). Er du enlig forsørger eller er der hjemmeboende børn under 18 år ud over det første, forhøjes indtægtsgrænsen.

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i fritidsordning, har du desuden ret til at få en søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads.

Behandlingsmæssig friplads

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk friplads

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når det af sociale og pædagogiske grunde er vigtigt for barnet at gå i en fritidsordning, men du eller I ikke selv har råd til at betale. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

I en fritidsordning:

  • bliver børnene passet
  • bliver der holdt øje med, at børnene er til stede
  • sørger medarbejderne for, at de børn, der kommer i fritidshjemmet, før de skal i skole, bliver fulgt i skole i tide, og der holdes øje med, at børnene kommer fra skole
  • er der i de fleste tilfælde lidt mad, frugt eller lign. om eftermiddagen.

Desuden vil der både være fælles aktiviteter for alle børn og aktiviteter, som er frivillige og med flere valgmuligheder. Det kan fx være kreative udfoldelser som musik, teater, male, sy, tegne, men også mere sportslige aktiviteter som svømning, fodbold, skøjteløb m.m.

Det pædagogiske personale inddrager i forskelligt omfang børnenes ønsker og synspunkter i planlægningen samt i de daglige aktiviteter. I fritidshjemmene har forældrene indflydelse gennem forældrebestyrelser og på skolerne gennem skolebestyrelserne.

Kommunen tilbyder fritidsordninger på skolefridage og i ferier.

Lukkedage

Mange steder er der lukkedage, fx i løbet af sommerferien.

Skolefritidsordninger

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med barnets skolefritidsordning, kan du tale med personalet og med skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til kommunen.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af barnets plads, fx et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til kommunen inden fire uger.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Fritidshjem

Hvis du er utilfreds med den måde, jeres barn bliver passet på i fritidshjemmet, skal du tale med pædagogerne, som tager sig af barnet i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold , skal du tale med lederen og eventuelt bringe det videre til bestyrelsen.

Hvis du vil klage over institutionen, skal du kontakte kommunen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Undervisningsministeriet

Dette er en ekstra boks med fed info

dette er et link 

et andet link 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in augue eget velit sodales iaculis et sed velit. Maecenas finibus, tellus id rutrum vestibulum, nibh leo tincidunt odio, sit amet posuere velit risus et orci. Proin leo odio, feugiat sed dui at. Læs mere her

 

viverra tristique nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent mollis massa nec lacus bibendum, eu egestas lacus commodo. Praesent aliquet nisi leo, non suscipit justo fringilla sed. Nam quis finibus leo, eget sagittis purus. Lorem ipsum dolor sit amet, conse Læs lidt her

titel

jk eskj efj efwej fk fækwe fjk eskj efj efwej fk fækwe fjk eskj efj efwej fk fækwe fjk eskj efj efwej fk fækwe fjk eskj efj efwej fk fækwe f

Kontakt os