Skip til hoved indholdet
OBS! Dette er et breaking banner

Vandløb og dræn

Bleau Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb.
Vandløbene i Bleau Kommune er vigtige for afvanding af marker og befæstede arealer, men de har desuden også en stor naturmæssig værdi. Vi skal tilgodese begge dele.

Bleau Kommune er myndighed for både kommunale og private vandløb, herunder også dræn.

For visse vandløb er der særlige restriktioner som følge af, at vandløbet eller området omkring er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer af disse områders tilstand.